Agencija za istraživanje raka: 116 stvari koje povećavaju rizik - Men`s Health

Agencija za istraživanje raka: 116 stvari koje povećavaju rizik

Ministarstva zdravlja i stručnjaci sa svih krajeva planete tumače preporuke SZO u vezi s konzumiranjem mesa i ističu sve njegove prednosti i mane. U svetlu ovih događaja, oglasila se i Međunarodna agencija za istraživanje raka, koja je objavila listu sastavljenu od čak 116 stvari koje doprinose razvoju kancera, piše Dejli Mejl, a prenosi Nationalgeographic.rs.

Pravda za slaninicu: Kako smo odbranili čast mesa nad mesima

Na njoj su neki opštepoznati faktori rizika poput pušenja i azbesta, ali i veliki broj svakodnevnih aktivnosti i predmeta koje je gotovo nemoguće izbeći.

Pogledajte listu:

1. Pušenje duvana

Saznajte i 7 trikova uz pomoć kojih ćete lakše ostaviti pušenje

2. Upotreba solarijuma

3. Proizvodnja aluminijuma

4. Arsen u vodi za piće

5. Proizvodnja auramina

6. Proizvodnja i popravka obuće (zbog izloženosti benzenu i sl.)

7. Čišćenje dimnjaka

8. Gasifikacija uglja

9. Destilacija kamenog uglja

Otkrijte i 5 namirnica koje izazivaju rak

10. Proizvodnja koksa

11. Proizvodnja nameštaja

12. Iskopavanje hematita i izloženost radonu

13. Pasivno pušenje

14. Rad u čeličanama

15. Proizvodnja izopropanola (zbog jakih kiselina)

16. Proizvodnja ljubičaste anilinske boje

17. Poslovi u kojima se radi s bojama

18. Rad s katranom

Pročitajte i Uskoro novi lek za rak prostate?

19. Rad u industriji proizvodnje guma

20. Izloženost jakim neorganskim kiselinama koje sadrže sumporn kiseline

21. Prirodne mešavine aflatoksina (koje proizvode određene vrste gljivica)

22. Alkoholna pića

23. Areka oraščić

24. Žvakanje lišća betela (bez duvana)

25. Žvakanje lišća betela (s duvanom)

26. Katran ugljenog kamena

27. Ugljeni katran

Pročitajte  i Neobični simptomi raka u ranoj fazi

28. Grejanje na ugalj

30. Mineralna ulja (neobrađena ili blago obrađena)

31. Fenacetin

32. Biljke koje sadrže aristolohičnu kiselinu

33. Polihlorovani bifenili

34. Kineska slana riba

35. Nafta iz škriljca

36. Čađ

37. Duvan za žvakanje

38. Piljevina

39. Prerađena hrana

40. Acetaldehid

41. 4-aminobifenil

Saznajte i Rak debelog creva sve više pogađa mlađe muškarce

42. Aristolohične kiseline i biljke koje ih sadrže

43. Arsen

44. Azbest

45. Azatioprin

46. Benzen

47. Benzidin

48. Benzo(a)piren

49. Berilijum

50. Klornafazin

51. Bis(hloro)metil etar

52. Hlorometil metil etar

Pročitajte i  6 najvećih izvora zaraze

53. 1,3-Butadien

54. 1,4-Butanediol dimetansulfonat

Otkrijte i Gde se krije rak kože

55. Kadmijum

56. Hloroambucil

57. Metil-CCNU

58. Hrom

59. Ciklosporin

60. Kontraceptivi, hormonalni i kombinovani oblici (s estrogenom i progesteronom)

61. Oralni kontraceptivi, sekvencijalni oblici hormonalne kontracepcije (period uzimanja samo estrogena, a zatim period estrogena i progesterona)

62. Ciklofosfamidi

63. Dietilstilbestrol

Pročitajte i Otkriven prvi simptom raka gušterače

64. Boje na bazi benzidina

65. Epstein-Barr virus

66. Estrogen, nesteroidni

67. Estrogen, steroidni

68. Estrogenska terapija, postmenopauzalna

69. Etanol u alkoholnim pićima

70. Erionit

71. Etilen oksid

72. Etoposide, sam i u kombinaciji sa cisplatinom i bleomicinom

73. Formaldehid

74. Galijum arsenid

75. Bakterija Helicobacter pylori (infekcija)

76. Hepatitis B (hronična infekcija)

77. Hepatitis C (hronična infekcija)

78. Biljni lekovi koji sadrže biljku roda aristolohija

79. HIV tip 1 (infekcija)

80. HPV (humani papillomavirus) tipa 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 66

HPV infekcija: Rizik, simptomi i lečenje

81. Humani T–limfotropni virus tipa 1

82. Melfalan

83. Metoksalen i ultraljubičasta A-radijacija

84. 4,4′-metilen-bis(2-kloroanilin)

85. MOPP i druga kombinacija hemoterapija koja uključuje alkilatne agense

86. Iperit

87. 2-naftilamin

88. Neutronska radijacija

89. Nikl

90. 4-(N-nitrozodimetilamin)-1-(3-piridil)-1-butanon

91. N’-nitrozonornikotin

92. Opisthorchis viverrini (infekcija)

93. Zagađenje vazduha

Saznajte i Pet zdravstvenih grešaka koje činite svakog dana

94. Čestice materija u zagađenom vazduhu

95. Radioaktivni fosfor-32

96. Plutonijum-239 i njegovi proizvodi raspadanja (plutonijum-240 i ostali izotopi), u obliku aerosola

97. Radioaktivni jod, kratkotrajni izotopi, uključujući I-131, od nezgoda atomskih reaktora do eksplozija nuklearnog oružja (izloženost tokom detinjstva)

98. Radionuklidi, α-čestice

99. Radionuklidi, β-čestice

100. Radijum-224 i produkti njegovog raspadanja

101. Radijum-226 i produkti njegovog raspadanja

102. Radijum-228 i produkti njegovog raspadanja

103. Radon-222 i produkti njegovog raspadanja

104. Schistosoma haematobium (infekcija shistosomijazom)

105. Silicijum, kristal (udahnut u obliku kvarca ili kristobalita)

106. Solarno zračenje

107. Talk s vlaknima azbesta

Otkrijte i Uticaj Cialisa u lečenju erektilne disfunkcije tokom terapije značenja 

108. Tamoksifen

109. 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin

110. Tiotepa

111. Torijum-232 i produkti njegovog raspadanja, uneseni intravenozno

112. Treosulfan

113. Orto-toluidin

114. Vinil hlorid

115. Ultraljubičasto zračenje

116. Rendgenski i gama zraci

Inicijalizacija u toku...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *