Ko vas leči? - Men`s Health

Ko vas leči?

Dr Mehmet S. Oz, profesor na hirurgiji na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku ističe važnost preispitivanja dijagnoze lekara u bestseleru You: The Smart Patient: An Insider’s Handbook for Getting the Best Treatment. “Prema istraživanjima, drugo mišljenje lekara u 30 odsto slučajeva promeni prvobitno postavljenu dijagnozu. Ali samo 20 odsto pacijenata se na to odvaži, jer ih je sramota, ili ne žele da uvrede svog lekara!”

Potražite drugo mišljenje obavezno ako…

Vam doktor odmah predloži operaciju.

Vaš doktor nije specijalista za bolest koju imate.

Vaša terapija ne daje rezultate.

Vam je postavljena ozbiljna dijagnoza sa dramatičnim ishodom.

Želite da probate drugu terapiju.

Ako uzimate više lekova u isto vreme, jer šest ili više lekova mogu u 94 odsto slučajeva da interaguju.

KAKO DA IZABERETE DOBROG LEKARA?
Zakonom o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije definisano je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta. Lekar se bira na period jedne kalendarske godine i vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, a u slučaju nezadovoljstva, pacijenti ga mogu zameniti. Pre nego što potpišete formular, dobro proverite za koga se odlučujete da vodi brigu o vašem životu. Imajte obavezno u vidu sledeće…

ISKUSTVO                           PREPORUKA                       PRISTUP                               BROJ PACIJENATA                          

Lekar koji tek                Raspitajte se kod          Obratite pažnju              Gužva ispred                     

počinje može da            prijatelja ili rođaka         na pristup pri                 čekaonice može                              

bude dobar,                  kojim lekarom               pregledu. Ako                da govori da je                 

ali su ipak veće             su zadovoljni.                je hladan i                     lekar dobar, ali ako         

šanse da će praviti         Njihovo iskustvo            nezainteresovan,            morate da          

više grešaka.                će vam pomoći              nemojte ga                    čekate satima za              

Iskustvo u radu             da se odlučite               izabrati. Dobar                pregled, onda vam         

Pročitajte i  10 najbizarnijih bolesti

može da ubrza              za proverenog lekara.    lekar je uvek                  to ne znači. Potražite     

postavljanje                  Pozovite se na               zainteresovan za            onog koji će imati

prave dijagnoze i           poznanstvo, tako će i     pacijenta i njegov            vremena za vas, i

izbor delotvorne            lekaru biti lakše             slučaj i ne pribegava        kod kog nećete

terapije.                       da vas zapamti.             najlakšem tretmanu.       biti kao na traci.

 

KO ŠTITI VAŠA PRAVA?
Svaka državna zdravstvena ustanova mora da ima zaštitnika prava pacijenata, osobu koja je zadužena da ispituje prigovore pacijenata na ponašanje zdravstvenih radnika i kvalitet zdravstvene usluge, koja je po obrazovanju najčešće pravnik.

PODNOŠENJE PRIGOVORA
Prigovor podnosite lično, ili ga podnosi neko iz uže porodice ili treća ovlašćena osoba. Zaštitnik prava pacijenata ne uzima u obzir anonimne prigovore. Uobičajeno je da se popuni poseban obrazac za prigovore koji postoji u većini zdravstvenih ustanova, a ako se priloži usmeno, zaštitnik mora da napravi zapisnik o tome.

TOK PROCEDURE
Ako oceni da je nadležan za prigovor, zaštitnik je dužan da u roku od pet dana utvrdi sve činjenice u vezi s prigovorima pacijenta. Najviše tri dana po utvrđivanju činjenica, zaštitnik je obavezan da vas, direktora ustanove i načelnika odeljenja obavesti o ishodu istrage. Ako je ustanovljeno da je zdravstveni radnik prekršio radnu dužnost, direktor protiv njega može da pokrene disciplinski postupak.

ISHOD
Ako nisite zadovoljni rezultatima istrage ili njenim posledicama po odgovornu osobu, kao i u slučaju da zaštitnik prava pacijenata ne reaguje na tvoj prigovor, to jest, ako ne dobijete odgovor od njega u roku od osam dana, možete da se obratite zdravstvenoj inspekciji, a možete i da se žalite matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *