Da li treba da testirate svoju DNK? - Men`s Health

Da li treba da testirate svoju DNK?

Ideja da možete pronaći zamke koje vrebaju u vašoj DNK zvuči primamljivo. Kada biste saznali da u genima nosite sklonost ka odreenoj bolesti, teoretski biste mogli da se zaštitite od nje. Mogli biste, na primer, da se pridržavate odreene dijete, ili da češće odlazite lekaru tragajući za znacima te bolesti. Da li uopšte treba da testirate svoju DNK?

Pozitivan nalaz može izazvati nepotrebnu zabrinutost, jer genetska sklonost ne mora uvek dovesti do bolesti. Negativan nalaz, nasuprot tome, može stvoriti osećaj lažne sigurnosti. Upoznajemo vas sa genetskim analizama u svetu i njihovim mogućnostima.

VAŠA PROSTATA
“Focus5 Prostate Cancer Risk” Test
Šta test obećava: Pretražuje DNK u pljuvački, tragajući za pet genetskih varijanti za rak prostate. Nova studija objavljena u časopisu New England Journal of Medicine pokazuje da muškarci sa četiri od pet ovih genetskih markera imaju 450% veći rizik od raka prostate, od muškaraca koji nemaju nijedan. Kompanija tvrdi da je tačnost testa 99,9%. Muškarci sa četiri pozitivna gena bi trebalo da u dogovo ru sa svojim lekarom povećaju učestalost PSA testa.

Loše strane testa: Test u svetu neće biti na raspganju do oktobra 2008. godine. Osim toga, porodična istorija pojave raka prostate je jednako pouzdan prediktor bolesti kao i ovaj test, kažu naučnici.

KO JE TATA?
“Identigene DNA”
Šta test obećava: Potrebno je samo da uzmete bris sa unutrašnje strane vašeg obraza, kao i obraza bebe (majka nije neophodna) i za tri do pet dana ćete saznati da li ste otac.

Loše strane testa: Rezultat nije uvek zakonski obavezujući. Da bi imao pravnu težinu, potrebno je da uzorke uzmete u prisustvu kvalifikovane osobe koja će proveriti vaš identitet.

Pročitajte i  Koliko je dovoljno, a koliko previše vode?

VAŠA SIVA MAS
“Alzheimer’s Mirror”
Šta test obećava: ovaj test može da identifikuje varijan tu gena poznatog kao APOE, koji je povezan sa Alchajmerovom bolešću, a zatim kombinuje taj po datak sa drugim faktorima: starost, pol, etnička pripadnost i porodična istorija pojave ove bolesti. Svaki četvrti čovek ima ovu genetsku varijantu, ali prisutna je kod svakog drugog obolelog od Alchajmera.

Loše strane testa: Ne nose svi oboleli ovu varijantu gena i njeno odsustvo ne štiti od pojave bolesti. Osim toga, u odsustvu leka, pitanje je da li je uopšte korisno saznati da ste u ri ziku da obolite, ako ništa ne možete učiniti da to sprečite.

CELOKUPNO ZDRAVLJE
“Navigenics Health Compass”
Šta test obećava: Pregledom celog vašeg genoma, može se utvrditi rizik obolevanja od 18 različitih bolesti, od srčanog udara, preko raka debelog creva, do dijabetesa tipa 2. Poznavanje rizi ka od pojave ovih bolesti može vas pokrenuti da preduzmete preventivne korake.

Loše strane testa: Cena.

KOSA
HairDX Genetic Test
Šta test obećava: Ovaj test može da odredi genetsku varijantu DNK koju poseduje više od 95% ćelavih muškaraca, a 60% muškaraca koji su pozitivni na ovom testu, oćelaviće do 40. godine života.

Loše strane testa: Pozitivnost na ovom testu ukazuje na povećan rizik, ali ne garantuje da ćete i oćelaviti. Dakle, može se desiti da potrošite mnogo novca na nepotrebne preventivne mere.

Inicijalizacija u toku...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *