Pravila krvnih grupa - Men`s Health

Pravila krvnih grupa

Ako ne znate kojoj krvnoj grupi pripadate, zamolite svog doktora da vam da uput za obavljanje i tih analiza. Čak i ako budete morali dodatno da ih platite, znanje ove informacije o sebi je veoma bitno iz više razloga: da biste znali od kojih bolesti imate veći rizik da obolite, a takoe i da biste znali tačno šta vam može pomoći u slučaju da je transfuzija neophodna.

NAZIVI
Krvne grupe dobijaju imena prema dvema supstancama – antigenima A i B. U zavisnosti od toga koja se od ove dve supstance nalazi u vašim crvenim krvnim zrncima, vaša krvna grupa se definiše kao A ili B. Grupa AB sadrži oba antigena, a grupa 0 nijedan. U crvenim krvnim zrncima može se naći još jedna supstanca. U pitanju je antigen D, koji determiniše vaš Rh faktor. Ukoliko antigen D postoji, vaš Rh faktor će biti pozitivan, a ukoliko to nije slučaj, negativan.

KOMPATIBILNOSTI
Ako vam je Rh faktor krvne grupe pozitivan, možete primiti krv i od onoga ko ima Rh negativan faktor, dok, na žalost, u obrnutom slučaju to ne važi. Što znači da osobi sa Rh negativnim faktorom može pomoći samo Rh negativna krv. Mnogo je kompleksniji razgovor o samim grupama: ako imate krvnu grupu AB možete primati krv od bilo koje druge grupe. A i B mogu da primaju samo krv svoje ili 0 grupe. Ako imate 0 krvnu grupu možete primati samo od svoje grupe. Prema istraživanjima bolnica, 0 negativna je univerzalni donator, dok je AB pozitivna privilegovana – može primiti krv baš od svakoga.

POMOZITE
Budite davalac krvi – korisno je i za vas i za one kojima je potrebna. Uzeće vam samo oko 400 ml dragocene tečnosti, a osim što možete nekome spasiti život, bićete i detaljno pregledani, besplatno.

Pročitajte i  Istina o erektilnoj disfunkciji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *