Stabilizujte izvor moći - Men`s Health

Stabilizujte izvor moći

Učvrsti te ih, a oni će sprečiti da vam se ramena povijaju unapred. Sledeće vežbe su korisne za razvijanje trapezijusa. Napravite po 15 ponavljanja od svake vežbe, dva puta nedeljno.

LEŽEĆE PODIZANJE I ROTIRANJE RUKU S TEGOVIMA
Cilj vežbe: jačanje donjih mišića.
Izvođenje: Uhvatite dva laka tega i lezite na klupu, licem na dole. Pustite da vam ruke padnu ispod nivoa ra me na, sa dlanovima okrenutim una zad. Podignite tegove, odmicanjem ispruženih ruku od tela. Kada tegove podignete do visine klupe, zaro tirajte ruke tako da vam mali prst bude okre nut unapred. Pri spuštanju te go va, ove pokrete izvedite obrnutim redosledom.

EKSTENZIJA RUKU SA BUĆICAMA U LEŽEĆEM POLOŽAJU
Cilj vežbe: jačanje srednjih mišića
Izvođenje: Uhvatite dva laka tega i lezite na klupu licem na dole. Pustite da vam ruke vise sa dlanovim okrenutim unazad, a zatim dižite tegove tako da se ruke kreću naviše i unazad. Tokom ovog pokreta, rotirajte postepeno ruke tako da vam palac na kraju bude okrenut od tela. Pri spuštanju tegova, ruke rotirajte u suprotnom smeru.

 

Pročitajte i  Unapredite tehniku mrtvog dizanja: 3 vežbe za moćna leđa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *