Disanje za snagu i eksplozivnost: U tri koraka

Za svoja najteža dizanja – serije od 5 ili manje ponavljanja -Brendon Lili (jedan od … Continue reading Disanje za snagu i eksplozivnost: U tri koraka