Šta je VO2 max test i čemu služi? - Men`s Health

Šta je VO2 max test i čemu služi?

Najbolji način da utvrdite da li ste u dobroj formi jeste da uradite VO2 max test odnosno test maksimalnog potrošenog kiseonika.

VO2 max je maksimalna potrošnja kiseonika ili aerobni kapacitet koji organizam može da transportuje i iskoristi u toku vežbanja sa postepenim pojačavanjem inteziteta. VO2 max se iskazuje ili u apsolutnom odnosu u litrima u minuti ili u relativnom odnosu u mililitrima po kilogramu u minuti. Ovaj relativni odnos se često koristi da bi se sportisti mogli upoređivati u smislu izdržljivosti i snage.

Pročitajte i: Nivo 12 na “bip” testu

MERENJE VO2 MAX

Merenje VO2 max se obavlja testom opterećenja gde se otpor, a time i intezitet vežbanja postepeno povećavaju (na traci ili ergo-biciklu), dok se meri odnos koncentracije udahnutog kiseonika i izdahnutoh ugljendioksida. Inspirijum i ekspiriujum mere se posebnom aparaturom, a da bi se to postiglo trkač sve vreme testa nosi masku koja je stavljena na lice. Maksimalni VO2 se dostiže kada se potrošnja kiseonika ustali na nekom nivou i pored povećavanja opterećenja.

Kuper je dao svoje tumačenje VO2 max u relativnom odnosu (ml/kg/min) prema obrascu: VO2 max= (d-505)/45 ( d=daljina u metrima pretrčana za 12 minuta).

Pročitajte i: Test od 15 sekundi koji morate da uradite pre svakog treninga

Ovaj pokazatelj, VO2 max, najmerodavniji je za određivanje kardiovaskularne spremnosti, tj. forme i maksimalne aerobne snage.

PROSEČNE VREDNOSTI

Apsolutne vrednosti VO2 max su 40 -60 procenata veće kod muškaraca u odnosu na žene. Prosečan mlađi neutreniran muškarac bi imao VO2 max približno 3,5 l/min, odnosno 45 ml/kg/min. Što se tiče žena, mlađa neutrenirana ženska osoba bi u proseku imala VO2 max oko 2,0 l/min, odnosno 38 ml/kg/min. Ove vrednosti se treninzima mogu značajno unaprediti, zavisno od pojedinca – manje ili više uspešno. Kondicija, pa i VO2 max vrednosti opadaju sa godinama.

Pročitajte i  Rokov trening za Pain&Gain

U sportovima izdržljivosti velika važnost se pridaje ovom parametru, a vrhunski takmičari imaju veoma visoke VO2 max vrednosti, od 75-95 ml/kg/min. Klupski trkači koji trče maratone imaju oko 70 ml/kg/min.

Pročitajte i: Vaša leđa: Testirajte ih, razvijte ih

Pre otpočinjanja bilo kakvog testa opterećenja za merenje VO2 max, morate da znate da oni mogu da budu opasni zbog respiratornog i kardiovaskularnog napora, pa je obavezno prisustvo lekara prilikom njihovog obavljanja. Radi smanjenja rizika, razvijeni su i mnogi sub-max testovi koji su jako slični VO2 max testu, ali se ne dostiže maksimum kao kod VO2 testa. Rezultati su veoma komparativni.

Izvor: Trčanje.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *