Šta su izolacione vežbe? - Men`s Health

Šta su izolacione vežbe?

Za razliku od složenih vežbi, izolacione vežbe pogađaju samo jednu mišićnu grupu (ili deo mišićne grupe) i obično se koriste za oblikovanje željenih mišićnih grupa.

Izolacione vežbe je jednostavno naučiti, relativno se jednostavno izvode, pa su zbog toga i one verovatno najčešći izbor početnika.

Postoje tri grupe ljudi koji uglavnom rade izolacione vežbe u svojim programima za trening.

1. Vežbači koji ne žele da povećaju masu mišića, već samo da ga „oblikuju“. Radi se o početnicima koji treniraju pojedine mišićne grupe, a zapostavljaju ostale.

2. Ukoliko se radi o vežbaču koji mora da izbegava složene vežbe zbog povrede, mnogi se odluče na izolacione vežbe sa laganim bučicama.

3. Mnogi početnici se odluče za izolacione vežbe, jer jedostavno ne znaju za ništa drugo. Najčešće su to početnici koji žele da izgrade i nabace masu, a zapravo njihov izbor bi trebalo da budu složene vežbe i pokreti. Izolacione vežbe su najčešće izbor neinformisanih početnika.

Pročitajte i: Poslednja nedelja Vulverin programa

KOJE SU TO IZOLACONE VEŽBE
Neke od popularnijih izolacionih vežbi su:

– Nožna ekstenzija (kvadriceps)
– Biceps pregib (biceps)
– Jednoručna tricpes ekstenzija (tricpes)
– Letenje bučicama (ramena)

PROBLEMI SA IZOLACIONIM VEŽBAMA
Kao što je već rečeno, izolacione vežbe su jednostavnije i lakše za izvođenje nego složene vežbe. Shodno tome, mnogi početnici i neinformisani vežbači se odlučuju za ovaj tip vežbi. Naravno, nedostatak njihovog programa po kojem treniraju je što se previše oslanjanju na iste. Pored toga što neće uspeti da izgrade ozbiljniju mišićnu masu, vrlo je moguće da će doći u stanje pretreniranosti i narušiti proporcionalnost u izgledu svog tela, jer tretiraju telo kao grupu delova koji mogu da funkcionišu u izolaciji.

Pročitajte i  Trening za trčanje

ZAKLJUČAK
Radite izolacine vežbe pametno. One su dobre ukoliko se oporavljate od povrede, operacije ili ste u nekom programu fizičke terapije, ali nikako ne smeju biti osnova vašeg programa ukoliko gradite mišićnu masu. U vašem programu napravite kombinaciju složenih i izolacionih pokreta. Možete ih koristiti kad želite sa razlogom da izolujete željeni mišić.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *