Zagrevanje: Najvažniji element vežbanja - Men`s Health

Zagrevanje: Najvažniji element vežbanja

Sve o povredi zadnje lože i kako je sprečiti

Zagrevanje je jedan od najvažnijih elemenata vežbe. Njime se telo priprema za predstojeće napore i smanjuje mogućnost da dođe do povreda, a povećava se i polje rada i podstiče opšta spremnost organizma.

Zagrevanje delimo na opšte (uključuje aktivnost najmanje trećine tela), koje se izvodi na biciklu, traci ili stazi za trčanje itd, i na specijalno zagrevanje (zagrevanje onih mišića koji će učestvovati u vežbi). Opšte zagrevanje treba da traje od 5 do najviše 15 minuta. Zatim sledi temeljno specijalno zagrevanje, obično tako što se prva serija vežbe izvede sa mnogo manjim opterećenjem.

Pročitajte iIstezanje za veću snagu

PRAVILNO IZVOĐENJE VEŽBE

Pravilno izvođenje vežbe, odnosno vežbi je ključni korak ka napretku. Pravilnim izvođenjem vežbi sprečavamo mišićno-skeletne povreede i osiguravamo brže napredovanje. Samo pravilno izvedena vežba sprečava neprimereni stres na mišiće, tetive, vezivno tkivo, kosti i zglobove koji nisu važni za datu vežbu. Dok savladavate pravilnu tehniku izvođenja vežbi, uvek koristite male terete.

IZBOR OPTEREĆENJA

Za vežbu uvek birajte opterećenje koje će vam omogućiti pravilno izvođenje predviđenog broja dizajna u pojedinačnoj seriji. Naime, do reakcije mišića treba da dođe unutar predviđenog broja ponavljanja. Ako ne možete da izvedete predviđeni broj ponavljanja, teret je preveliki, a ko vežbu moćete da nastavite i nakon predviđenog broja ponavljanja, opterećenje je premalo.

Saznajte: Povreda zadnje lože i kako je izbeći 

PLOŽAJ TELA TOKOM VEŽBE

Za pravilno izvođenje vežbe od suštinskog je značaja pravilan položaj tela. Stopala treba da postavimo tako da budu u širini ramena (osim ako nije naglašeno drugačije), da budu potuno oslonjena na pod i da težninu njih ravnomerno rasporedimo. Pogled treba da usmerimo napred, a galva pri tom mora biti tzv. produžetak vratnog dela kičme. Čeđa treba da budu prava, grudi isturene, ramena zabačena unazad i malo oborena. Pete moraju sve vreme da budu u kontaktu sa podom. Podjednako je važno dizanje i spuštanje tegova sa poda. Pri tome leđe moramo da držimo pravo i da za dizanje tereta upotrebimo snagu nogu.

Pročitajte i  2 vežbe koje će preoblikovati vaše telo do neprepoznatljivosti!

DISANJE

Pravilno disanje znatno doprinosi lakšem vežbanju i sprečava neželjenu pojavu vrtoglavice i slabosti tokom vežbanja. Pravilno disanje sastoji se od udisaja pre prvog izbačaja, odnosno tokom vraćanja opterećenja u prvobitni položaj. Izdišemo prilikom dizanja tereta, odnosno kad sa teretom pređemo najtežu tačku dizanja.

HVAT

Hvat delimo na hvat odozgo (nathvat), odzdo (pothvat) i na suprtoni hvat. Bez obzira na to koji hvat koristimo, on uvek mora biti zatvoren. Otvoreni hvat je opasan budući da teg može da ispadne iz ruke.

Foto: Shutterstock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *